University of Religions and Denominations
  My URD
Username
 
University website
Education system
eLearning system
Email
Password
AR EN FA TR
 
test1

nasıl dinler ve mezheplae üniversitesinde öğrenci olayım

 
Published: 2019/07/28    

nasıl dinler ve mezheplae üniversitesinde öğrenci olayım

Gerekli kayıt evrakları üniversiteye sunulduktan sonra öğrenci adayının dosyası Milli Eğitim Bakanlığına gönderilir.

Dinler ve Mezhepler Üniversitesi, yıllarca “Dinler ve Mezhepleri Araştırma Çalışmaları Enstitüsü” ünvanıyla faaliyet gösterdikten sonra 2005 ylında gerekli izinleri alarak üniversiteye dönüşerek, ilkin Yüksek Lisans ve daha sonraları ise Doktora düzeyinde öğrenci kabul etmeye başladı. Böylece Dinler ve Mezhepler Üniversitesi gün geçtikçe ilerleyip genişledi. Bugün ise bünyesinde barındırdığı “Dinler” İslam Mezhepleri” “Şia Bilim” “Felsefe” “Kadın ve Aile” ve “Ulusların Dil ve Kültürleri” adlarını taşıyan toplamda yedi fakülte ve birçok branş ile tüm dünyada dinler ve mezhepler alanında faaliyet gösteren tek üniversite olma ünvanına sahip bulunmaktadır.

Bugün Dinler ve Mezhepler Üniversitesi öğrencileri, çeşitli dinler ve mezhepler, kadın ve aile, medya ve uygulamalı dinler araştırmalarıyla ilgili araştırma alanlarındaki birçok branşta öğrenim görmekte ve araştırma yapmaktadırlar.

Dinler ve Mezhepler Üniversitesi, diyalog ve söyleşi eksenli bir yaklaşımla çeşitli ülkelerin ilmi, dini ve kültürel şahsiyetlerini memuniyetle ağırlamaktadır. Bu bağlamda şu ana dek yurt dışından gelen 400’den fazla yabancı heyeti ağırlamış bulunmaktadır. Söz konusu bu görüşmeler bazen öğretim görevlisi ve öğrenci değişimi, bazen farklı alanlardaki anlaşmalar, bazen de bilimsel oturumlar şeklinde gerçekleşmektedir. Almanya’nın Paferbron, Postdam ve Goethe üniversiteleri ve Japonya’daki Riyokoko üniversitesiyle yapılan karşılıklı oturumlar ve Türkiye’den Dr. Mehmet Ali Büyükkara Hocanın kısa dönem olarak gerçekleştirdiği kurs şeklindeki eğitim programı bahsi geçen yakın işbirliğinin birçok örneğinden sadece bazılarını teşkil etmektedir.

Dinler ve mezhepler alanında araştırma yapan akademisyen ve araştırmacıların Farsça, Arapça, İngilizce, Rusça, Fransızca, Almanca, Türkçe ve dünyada konuşulan diğer dillerde ihtiyac duyduğu en önemli ve en kapsamlı kitaplar ve kaynaklar, Dinler ve Mezhepler Üniversitesinin özel kütüphanesinde bir araya getirilerek toplanılmıştır. İran da dahil tüm bölgede diğer bir benzeri bulunmayan bu eşsiz kütüphane, 87 bin ciltten fazla kitabı bünyesinde barındırmaktadır.

Dinler ve Mezhepler Üniversitesi, “Dinler ve Mezhepler Üniversitesi Yayınları” ve “Dinler Yayını” adlarından oluşan iki yayınevi aracılığıyla 300’den fazla kitap yayınlamıştır. Aynı zamanda mevcut Üniversitenin “Dinlerle İlgili Çalışmalar” İslam Mezhepleri Araştırmaları” İmamiye Araştırmaları” “Şia Araştırmaları” “Felsefe” “ Fıkhi Mezheplerin Uygulamalı Çalışma ve Araştırmaları” ve “Kadın ve Aile” olmak üzere 7 adet bilimsel araştırma dergisi ve Religious Inquirisies adıyla daİngilizce olarak yayınlanan bir adet İSİ neşriyatı bulunmaktadır.

Dinler ve Mezhepler Üniversitesi, her yıl düzenli olarak çeşitli üniversitelerle yaptığı çalışmalar sonucunda yurtiçi ve yurtdışında İngilizce olarak kısa dönemli birçok uluslararası kursa imza atmaktadır. Aynı biçimde farklı dinler ve mezhepleri tanıma ve onlara müntesip olanlarla diyalog kurup iletişime geçme hedefiyle yurtiçi ve yurtdışında birçok ilmi seferler gerçekleştirmektedir.

 

Yabancı Öğrenci Kabulü

Dinler ve Mezhepler Üniversitesinde öğrenim görmeye ilgi duyan yabancı öğrenciler, herhangi bir giriş sınavına ihtiyac duymadan yüksek lisans ve doktora düzeyinde okumak istedikleri bölüm/branşı seçip örgün veya uzaktan eğitim şeklinde, araştırma eksenli olarak eğitim ve öğrenimlerine devam edebilirler. Öğrenciler, eğitime başlamadan önce dil eğitimi kurslarında Farsça’yı öğrenmektedirler.

 

BRANŞLAR:

 

Yüksek Lisans Düzeyi:

Din Bilim, İbrahimî Dinler, İbrahimî Olmayan Dinler, İslam Mezhepleri, Fıkhî Mezhepler, Şia Tarihi Araştırmaları, Şii Fırkalar, Din Felsefesi, İslam Felsefesi ve Kelamı, Uygulamalı Etik, İslam Tasavvufu ve İrfanı,  Dinler ve İrfan, Kadın Araştırmaları, Dini Sanatlar, Sanat Felsefesi ve Medya Yönetimi.

 

Doktora Düzeyi:

Tasavvuf, Din Araştırmaları, Hıristiyan İlahiyatı, Kelamî Mezhepler, Fıkhî Mezhepler, Vahhabi Bilim, Şia Bilim, On İki İmam Şiiliğinin Tarihi, Şii Fırkalar, İslam Felsefesi ve Kelamı, İslam Tasavvufu ve İrfanı, Kadın Araştırmaları ve Dini Sanatlar.

 

Özel İmkanlar:

Yabancı öğrenciler öğle ve akşam yemeklerini ücretsiz olarak üniversitede rezervasyon edebilirler. Aynı şekilde üniversite, öğrencilere yurt bulabilmek için gerekli yardımlarda bulunacaktır.

 

Kayıt İşlemleri:

Gerekli kayıt evrakları üniversiteye sunulduktan sonra öğrenci adayının dosyası Milli Eğitim Bakanlığına gönderilir. Dosya orada hazırlanıp gerekli izinler alındıktan sonra da öğrenci adayının üniversitedeki kayıt işlemleri gerçekleştirilir. Son kayıt işlemleri yapıldıktan sonra öğrenci, başlayacak ilk eğitim ve öğretim döneminde öğrenimine başlayabilir. Eğer öğrenci Farsça dilini bilmiyorsa Farsça dil kurslarına katılması zorunludur.

Dinler ve Mezhepler Üniversitesinde okumak isteyen Türkiyeli ve Azerbeycanlı öğrenciler, daha fazla bilgi edinmek ve kayıt yaptırmak için aşağıdaki whatsapp numarasıyla iletişime geçebilirsiniz: 09107543594


Tags : dinler ve mezheplae üniversitesi, öğrenci, kayıt

Comments
Name *
Email *
Text *

University of Religions and Denominations


Address: Pardisan - Qom - Iran
Telephone: +98 25 32802610
Fax : +98 25 32802627
Zip code: 3749113357
Post box : 37185 - 178
Email: info@urd.ac.ir

Links

E-Learning
Faculty of Shiite Studies
Faculty of Islamic Denominations
Faculty of Religions
Faculty of Philosophy

IT Services

Education system
E-Learning system
Admission System
Automation System
Email
FAQ

Mission Statement

The University of Religions & Denominations, the first of its kind in Iran, is an offshoot of the Islamic Seminary established to train experts and conduct research in these very fields. While striving to introduce Islam in the light of the teachings of the Holy Prophet’s Household ... more

Developed by: Kaviresabz.net