مراسم بزرگداشت اولین شهید وحدت دانشگاه ادیان و مذاهب حجت‌الاسلام و المسلمین شهید سجاد شهرکی‌نیا

sajad-shahraki23
sajad-shahraki23
sajad-shahraki22
sajad-shahraki21
sajad-shahraki20
sajad-shahraki19
sajad-shahraki18
sajad-shahraki17
sajad-shahraki16
sajad-shahraki13
sajad-shahraki12
sajad-shahraki11
sajad-shahraki10
sajad-shahraki9
sajad-shahraki8
sajad-shahraki7
sajad-shahraki6
sajad-shahraki5
sajad-shahraki4
sajad-shahraki3
sajad-shahraki2
sajad-shahraki1